Vážení pacienti

Vychádzame Vám v ústrety a na základe Vášho prejaveného záujmu Vám ponúkame túto Internetovú poradňu. Ak nepreferujete návštevu ambulancie alebo nás nemôžete navštíviť, pripravili sme pre Vás nasledovnú službu:

  • konzultácia zdravotného stavu, pokiaľ je možné stav riešiť online
  • zaslanie laboratórnych výsledkov po požiadaní a ich následná konzultácia
  • zaslanie žiadaniek po požiadaní-výmenný lístok, rtg žiadanka, sonografická žiadanka a pod.
  • zaslanie iných lekárskych správ alebo informácií zo zdravotnej dokumentácie po požiadaní
  • riešenie odporúčaní a liekov z prepúšťacích správ z hospitalizácií alebo z iných odborných nálezov

V prípade Vášho záujmu sa prosím zaregistrujte. Administratívny poplatok za uvedenú nadštandartnú službu, šetriacu Váš čas je 50 Eur ročne (platí 12 mesiacov od registrácie).

Platba je možná platobnou kartou.